In Museum De Koperen Knop in Hardinxveld-Giessendam is de komende herfst een expositie over het ontstaan en de ontwikkeling van de bewoning in de Alblasserwaard. Dit omvat 7.500 jaar bewoningsgeschiedenis: ten tijde van Trijntje op donken, in de Romeinse tijd, de grote ontginning en de Ruilverkaveling. De basis van dit alles vormt het landschap waarin we nu leven, ontstaan uit ruigten en nu ontwikkeld tot een kaarsrecht veenweidelandschap.

DE EXPOSITIE

De expositie start op 17 september 2022 en duurt tot en met 19 november 2022. Het vormt een van de hoofdaspecten binnen het onder Groen Verbindt vallende streekproject Denkend aan Holland. Dat project gaat over het landschap waarin wij nu leven en hoe dit tot stand is gekomen. De basis voor de expositie zijn vier bijzondere momenten in de bewoningsfasen. Vier kantelpunten in de regionale geschiedenis:

◦          Bewoning op donken in de prehistorie rond 5.500 voor Chr.

◦          De komst van de Romeinen in het zuiden van de streek na het begin van de jaartelling.

◦          De ontginning van het gebied tot landbouwgrond in de 10e tot de 12e eeuw.

◦          De Ruilverkaveling na de Tweede Wereldoorlog.

BIJZONDERE BRUIKLENEN

Aan de hand van archeologische vondsten, kaarten, tekeningen, objecten, voorwerpen en daarbij passende teksten krijgt de bezoeker een beeld van het gebied waar deze dagelijks leeft. Zich dagelijks bevindt zonder hierbij te realiseren dat juist hier in deze streek, de eerste bewoning van het Westen van ons land is ontstaan. Op twee plaatsen, ten noorden en ten westen, op zo’n 3 kilometer verwijderd van Museum De Koperen Knop. 

Veel materialen zijn bruiklenen van het Provinciaal Archeologisch Depot Zuid-Holland, het Museum voor Oudheden in Leiden en de Archeologische Werkgemeenschap Nederland afdeling Lek en Merwede. Ook is er een zwaard uit de Vikingtijd en een model van een ontginningsboerderij, beide uit particulier bezit. Daarnaast zijn er fotopresentaties en is er filmmateriaal. Voor de kids komt er een speciale brochure.

HET MUSEUM

Museum De Koperen Knop

Binnendams 6

3373 AD  Hardinxveld-Giessendam

Openingstijden:

dinsdag t/m vrijdag 13.00-17.00 uur en zaterdag 11.00-17.00 uur.

Voor informatie: www.koperenknop.nl.

Het museum heeft een royale ontvangstruimte voor groepen en een museumcafé met terras. Groepsbezoek en het gebruik van het museum als vergaderlocatie of cursusruimte kan ook op andere tijden.

Voor vragen  koperenknop@koperenknop.nl of  0184 61 13 66.

Op 29 oktober 2022 is er een speciale open dag met historische activiteiten.