De Morogoro Support Foundation is een ANBI-stichting welke als doelstelling heeft het leveren van een bijdrage aan het verbeteren van de medische zorg in de Morogoro-provincie in Tanzania, in het bijzonder voor het St. Kizito ziekenhuis in Mikumi.

Het St. Kizito is een algemeen ziekenhuis met circa 100 bedden De beddenbezetting is hoog. Per dag komen er gemiddeld tussen de 100-180 mensen naar de poliklinieken.

Van de opgenomen patiënten sterven velen aan malaria (vooral kinderen) en AIDS. Jaarlijks vinden er 2800 bevallingen plaats.

Wij adviseren en realiseren concrete oplossingen voor de drinkwatervoorziening, rioolzuivering en energievoorziening voor bijvoorbeeld de koeling van medicijnen. We zorgen onder andere voor de aankoop en installatie van zonnepanelen en aanschaf en onderhoud van gereedschappen.

Wij dragen bij aan de opleiding van artsen, verpleegkundigen en laboratoriummedewerkers, zowel financieel als praktisch. De Morogoro Support Foundation subsidieert opleidingen tot arts of verpleegkundige. Medische teams uit Nederland voeren minimaal een keer per jaar in Tanzania complexere operaties uit, die tegelijkertijd voorzien in ‘training on the job’. Ook geven zij medisch advies op afstand.

Vanuit het St. Kizito ziekenhuis wordt een aantal buitenposten aangestuurd. Morogoro Support Foundation zendt geregeld specialisten uit om met nieuwe ideeën en samen met lokale groepen projecten te ontwikkelen en te realiseren.

Het totale ziekenhuisbudget is laag, de regering betaalt 40% van de kosten en 30% komt uit bijdragen van de patiënten. De zorg aan zwangeren, kinderen, ouderen en gehandicapten is – conform het regeringsbeleid – gratis.

Met uw financiële bijdrage steunt u verbetering van de gezondheidszorg in een groot gebied voor 120.000 Tanzaniaanse burgers. En u helpt het St. Kizito ziekenhuis in Mikumi en de St. Agnes kliniek in Lugono dit te realiseren.

Uw bijdrage komt niet alleen ten goede aan acute medische zorg. De inwoners van Mikumi en omliggende dorpen krijgen met uw hulp toegang tot goede gezondheidsvoorlichting, waar iedere wereldburger op zou moeten kunnen rekenen.

Steun ons en de bevolking in de provincie Morogoro, Tanzania.

Doneer nu: www.10trees.org