Johan Wakkie draait het spel om en speelt met het brein

We kennen Johan Wakkie als de voormalig directeur van de Hockeybond, als belangrijke pion in de zoektocht en ontwikkeling van de verbindingen tussen sport, cultuur en maatschappij. Het gaat om een fit brein in een fit lichaam. En hoe Wakkie eerder het trekpaard van de hockeybond was, loopt hij nu voorop bij de ontwikkeling van de Nederlandse maatschappij. Wakkie is met zijn ‘Plan 4’ – titel van het eerste project – geïnspireerd door Het Fitte Brein van de heren Ard Schenk, Dick Swaab en Erik Scherder. Vooral die laatste is een grote inspiratiebron voor Wakkie. “Hoe hij een ingewikkeld stuk als het brein populair weet te maken en bij zoveel mensen aan de man weet te brengen, dat vind ik fascinerend. Mede zijn verhaal en bevlogen uitleg zorgen ervoor dat mensen begrijpen hoe het zit en dat mensen actie gaan ondernemen”, aldus Johan Wakkie.

Actie gaan ondernemen om meer te sporten, te bewegen, gezonder te eten en actief te zijn met het brein. Dat is waar het de heren, en vooral Johan Wakkie, om te doen is. “Onderzoek heeft uitgewezen dat kinderen beter presteren als we deze factoren bijvoegen in de opvoeding. Ze hebben het nodig om het brein optimaler te kunnen laten ontwikkelen en daar hebben ze dan in de toekomst weer profijt van”, vertelt Wakkie bevlogen. De bevlogenheid die we vroeger zagen van spits tot mid-mid, tot de laatste man in het veld. Vervolgens als man buiten het veld en natuurlijk als een van de mannen aan het roer. Misschien wel dé man. Johan heeft een speciale manier om mensen aan zijn eigen passie te krijgen. Hij wil dat meer mensen meedenken om oplossingen te zoeken voor de problemen die er nu zijn en de ontwikkeling te kunnen laten groeien.

“En hoe kun je mensen nu beter een probleem laten oplossen dat ze zelf aangaat? Het gaat erom dat mensen zien en begrijpen dat er problemen zijn die vroeg of laat ook hem of haar aangaan. Denk aan de criminaliteit, denk aan een ontwikkeling in loopbaan én denk aan de gezondheid. Zowel van het lijf als van het brein.”

Het gaat dus juist om die bewustwording hoe belangrijk de vier pijlers zijn waar Plan 4 om gaat: gezond eten, muziek/cultuur, sport en bewegen, en de denksport. En als die bewustwording er is, kunnen er bruggen gebouwd worden. Alles is er al, de sportverenigingen zijn er, de mensen om het uit te voeren en de middelen. Alleen moeten nu de linkjes gelegd worden om mensen eraan te krijgen. Om mensen kennis te laten maken met deze 4 factoren. Het gaat om het netwerk en om dat uit te breiden.

“Het mooie van dit alles is dat Plan 4 voor zowel jongeren als ouderen geldt. Het overschrijdt alle leeftijdsgrenzen. Om ook weer hier dat netwerk te gaan gebruiken is dus de uitdaging en het spel”, vertelt Johan Wakkie met een glimlach.

Juist de open sportclubs kunnen hierin een belangrijke rol vervullen. Zij kunnen op de momenten dat er geen vaste leden hun sport beoefenen, de ouderen samen brengen. Zij kunnen de ouderen een plek bieden om samen te komen (zoals Golden Sports dat ook organiseert). Samen sporten en samen bewegen om ook meteen de buurtgenoten te leren kennen.

De man is vol passie en stellig overtuigd. Hij draait het schaakbord om, om de situatie van een andere kant te bekijken. Hij vraagt aan u wat u liever anders ziet. Hij vraagt om hulp, juist om vervolgens weer hulp te kunnen bieden met zijn projecten die hij op de plank heeft liggen. Hij stelt onder andere Erik Scherder als inspiratiebron en voorbeeld voor wat betreft sprekers, maar Johan Wakkie doet er zelf zeker niet voor onder. De bevlogenheid die hij als speler bij Victoria al in het veld had – wel nog in de tijd van het echte grasveld – deelt hij ook nu. Hij wil wat doen. Hij wil dat steentje bijdragen voor de jeugd, maar ook voor de vitale oudere generatie.

Het gaat om de ontwikkeling van alle lagen in de maatschappij en dat is waar het Wakkie om gaat. Netwerk en verbinden, zowel lichaam en geest als de verschillende departementen in de samenleving. We kunnen zoveel oplossen door die vier factoren: muziek/cultuur, sport en bewegen, gezond eten en de breinsport. Voor onszelf, voor onze eigen toekomst en voor de toekomst van onze kinderen. Wakkie glimlacht, “we moeten het met elkaar doen net als dat we een wedstrijd met z’n allen winnen en voor het schaakspel elkaar ook nodig hebben”. We hebben elkaar nodig, altijd en hoe leuk is het dan om dat samenspel leuker en leerzamer te maken én om ook nog eens goed voor jezelf te zorgen.

Bridget van Alphen

Gepubliceerd in editie 2017-10, december 2017