Als u gehuwd bent en geen afstammelingen achterlaat, dan regelt de wet, dat de gehele nalatenschap naar uw echtgenoot gaat. In het algemeen is dit ook de bedoeling van de echtgenoten.

Een uitzondering hierop is het geval dat de echtgenoten ‘in scheiding liggen’. Zolang de echtscheidingsbeschikking niet is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand is men nog echtgenoten van elkaar en erven de echtgenoten dus ook nog van elkaar.

Indien gewenst kan een testament hierin verandering brengen.

Voorts is het raadzaam stil te staan hoe de vererving gaat voor het geval u komt te overlijden gelijktijdig met elkaar of voor het geval een van de echtgenoten als langstlevende overlijdt.

Dan komt namelijk de familie in beeld; in eerste instantie de ouders, broers en zusters of kinderen daarvan, anders de grootouders en mochten die niet meer in leven zijn familieleden die u waarschijnlijk niet kent (verwanten tot en met de 6e (!) graad).

Met name voor het geval u na elkaar overlijdt en geen kinderen achterlaat is een testament aan te raden, aangezien anders de nalatenschap alleen naar de familie van de langstlevende gaat. Met name als u kort na elkaar overlijdt, komen de gevolgen duidelijk naar voren.

Eerst gaat uw nalatenschap naar de langstlevende en kort daarna gaat het gehele vermogen (uw nalatenschap en de nalatenschap van uw echtgenoot, de langstlevende) naar de familie van die langstlevende. Dit probleem was eenvoudig te voorkomen geweest, als u en uw echtgenoot voor die situatie een testament hadden gemaakt.

Door mensen zonder kinderen wordt vaak ook een goeddoel-instelling (ANBI) tot erfgename benoemd of zij vermaken aan een goeddoel-instelling een bepaald geldbedrag, mede uit het oogpunt van belastingbesparing (de verkrijging door de ANBI is namelijk vrij van erfbelasting).

De kost gaat voor de baat uit! Door het maken van een testament kunt u rekening houden met de samenstelling van uw familie, vererft uw nalatenschap niet naar erfgenamen die u niet kent en die wellicht opgespoord moeten worden en kan belasting worden bespaard.

Tenslotte, geen nalatenschap zonder een executeur. Dus geen testament zonder een executeur. Met het benoemen van een executeur kunt u kosten besparen. Vaak is een familielid executeur. U kunt nog onderscheid maken in een uitvaartexecuteur, meestal een familielid of een bekende van u en de beheerexecuteur.

Laat u door de notaris voorlichten over de taak van de executeur, de persoon die de begrafenis of crematie regelt, maar ook de persoon die, samen met de notaris de nalatenschap afwikkelt. Ook mag u de notaris aanwijzen als executeur.