Jean-François Millet. Zaaier van de moderne kunst

4 oktober 2019 t/m 12 januari 2020

Jean-François Millet (1814-1875) wordt gezien als een van de belangrijkste schilders van de School van Barbizon, maar minder bekend is dat hij een enorme impact op vele generaties kunstenaars heeft gehad. Deze tentoonstelling laat zien hoe vooruitstrevend het werk van Millet was voor zijn tijd en hoe belangrijk hij daarmee is geweest voor moderne kunstenaars als Vincent van Gogh, Claude Monet, Paula Modersohn-Becker, Winslow Homer en Salvador Dalí.

De Mesdag Collectie, Den Haag

De Stichting Van Gogh Museum beheert sinds 1990 ook De Mesdag Collectie. In 2019 is daar de nog volgende tentoonstelling te zien:

Jean-François Millet en de Haagse School

13 september 2019 t/m 5 januari 2020

Jean-François Millet was een voorbeeld voor de kunstenaars van de Haagse School. Zowel zijn radicale composities als zijn thematiek en sfeer beïnvloedden kunstenaars als Jozef Israëls, Anton Mauve, Matthijs Maris en Adolphe Artz. Jean-François Millet en de Haagse School geeft inzicht in hoe deze Nederlandse kunstenaars geïnspireerd werden door Millets kunst.