Juridische tips en informatie.
MR. Arnoud P.F. de Zwart
Notaris

Schenkingen en erfenissen in 2020

vrijstellingen en tarieven

Als u in 2020 een erfenis verkrijgt of een schenking, dan dient u er rekening mee te houden, dat er eventueel vrijstellingen van toepassing zijn.

De nieuwe vrijstellingen en tarieven voor u op een rijtje.

Als u iets verkrijgt uit een nalatenschap van iemand die in 2020 overlijdt, dan zijn de volgende vrijstellingen van toepassing:

 

Vrijstellingen erfbelasting:

Uw partner: € 661.328

Uw (klein)kind: € 20.946 (Invalide kinderen: € 62.830)

Uw ouder € 49.603

Anderen dan de hiervoor genoemde personen: € 2.208

Bij de partner kan de vrijstelling naar beneden aangepast dienen te worden. De waarde van een pensioen voor de overblijvende partner wordt namelijk in mindering gebracht op de vrijstelling, dit noemt men de pensioenimputatie.

Als u in 2020 een schenking ontvangt, dan zijn de volgende vrijstellingen van toepassing:

Vrijstellingen schenkbelasting:

Jaarlijks aan een kind: € 5.515

Eenmalig aan een kind tussen 18-40 jaar: € 26.457

Eigenwoningschenking aan personen tussen de 18-40 jaar: € 103.643

Jaarlijks aan alle andere personen: € 2.208

Hoe hoog is de belasting als u meer verkrijgt dan genoemde vrijstellingen?

Er zijn 2 belastingschijven en 3 tariefgroepen

Als u van de verkrijging het vrijgestelde bedrag heeft afgetrokken en u houdt dan een bedrag over van:

Tot een bedrag van € 126.723 dan is het tarief:

– 10% bij partner en kinderen

– 18% bij kleinkinderen; en

– 30% bij overige verkrijgers

Vanaf een bedrag van € 126.723 dan is het tarief

– 20% bij partner en kinderen

– 36% bij kleinkinderen; en

– 40% bij overige verkrijgers.

Goede doelen (met ANBI-registratie) zijn geheel vrijgesteld van erf- en schenkbelasting.

Bent u nu van plan om dit jaar een schenking te doen of wilt u een testament maken waarbij u ook rekening wenst te houden met de vrijstellingen, zodat er mogelijkheden zijn om belasting te besparen, neemt u dan contact met ons op voor een gratis eerste oriënterende bespreking.

Aan vorenstaande bedragen en tarieven kunnen geen rechten worden ontleend.


ONZE MEEST RECENTE ARTIKELEN

Juridisch

Waar tekent u voor?

Een handtekening is snel gezet. Belangrijk is dus dat u weet waarvoor en waarom u tekent. Met uw handtekening bevestigt u hetgeen in de tekst erboven staat.En aangezien dat van alles kan zijn is het goed u te realiseren waar u voor getekend heeft. Gaat het bijvoorbeeld om het aangaan

Lees verder »