Artikelen voor het creëren van financiële rust op de korte, maar vooral ook op de lange termijn.
Gerbert Middelkoop
Belastingadviseur ● Financieel Planner ● Pensioenadviseur

Korten op het pensioen

 Het is al tijden onrustig in pensioenland. Toch werd enige tijd geleden met veel bombarie het nieuwe pensioenakkoord gepresenteerd door kabinet en vakbonden. Een akkoord waar al ruim 10 jaar aan werd gewerkt en wat oplossing moest gaan bieden voor alle problemen in ons huidige pensioenstelsel. Want dat het huidige pensioenstelsel gecombineerd met de lage rekenrente geen goede match geeft, is de laatste jaren wel gebleken.

Helaas werd al snel duidelijk dat het gepresenteerde pensioenakkoord nog geen antwoord gaf op alle vragen (en dus geen oplossing voor alle problemen). Sterker nog … er was meer niet geregeld dan wel. Toch werd door de media graag de boodschap verkondigd dat met het akkoord het korten op (toekomstige) pensioenuitkeringen voorlopig leek te zijn voorkomen. In ieder geval dat deed men graag vermoeden.

Lees verder

ONZE MEEST RECENTE ARTIKELEN

AOW

AOW-leeftijd na uitwerking pensioenakkoord ook in 2025 op 67

De AOW-leeftijd blijft na uitwerking van het pensioenakkoord ook in 2025 op 67. Dat schreef minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer op basis van CBS-prognoses over de gemiddelde resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd. In het pensioenakkoord is afgesproken dat de AOW-leeftijd de

Lees verder »